म्याक ओएस एक्स मेल सूचीमा सन्देश आकार कसरी देखाउने?

इमेल आकारहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् सीधा म्याकस मेल सन्देश सूचीमा।

धेरै ईमेल सन्देशहरू साना छन् (केहीसँग एक 0 बाइट्स आकारको आकार छ), तर त्यहाँ अपवादहरू छन्। एप्पलको म्याक ओएस एक्स मेलमा मेलबक्स हेर्दा यी अपवादहरू एकैचोटि तपाईलाई प्रदर्शित सन्देश विशेषताहरूको सूचीमा सन्देश साइज समावेश गर्न सक्नुहुन्छ।

म्याक ओएस एक्स मेल मेलबक्स सूचीमा सन्देश आकार देखाउनुहोस्

म्याकको ओएस एक्स मेल मेल सूचीमा सन्देश आकार प्रदर्शन गर्न:

सन्देशको प्रदर्शनलाई पुन: आकार बदल्न, फेरि मेनु वस्तु चयन गर्नुहोस्।

(अगस्त 2016 को अपडेट, ओएस एक्स मेल 6 र ओएस एक्स मेल 9 को साथ परीक्षण गरिएको छ)