सफ्टवेयर

More: ग्राफिक डिजाइन , स्प्रिडशीटहरू , डेस्कटप प्रकाशन , कागजातहरू , प्रस्तुतीकरणहरू , डेटाबेस , एनीमेशन र भिडियो